XV. Aligvárom/Ledvačakám ľudovo-umelecký tábor

Začiatkom augusta sa opäť uskutočnil ľudovo-umelecký tábor, tentokrát už jubilejný 15 ročník. Záujem bol opäť veľký, a tak sa od 6-ho do 10-ho augusta stal prechodným domovom pre 50 detí Dom kultúry a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Želiezovciach. Hlavnou úlohou tábora bolo rozvíjať kultúru a estetiku, využívať bohaté kultúrne, etnografické a historické tradície. Tábora sa zúčastnili hlavne tanečníci DFS Apró Kincso a MFS Kincso, ale prišli k nám aj jednotlivci z iných folklórnych súborov. Umožnili sme zoznámiť sa s ľudovou hudbou, s ľudovými tancami, tanečnými hrami a novými možnosťami využitia tradičných aktivít v rámci tvorivých dielní.

Realizáciou projektu sme výrazne prispeli k úspešnej implementácií kultúrnej politiky Nitrianskeho samosprávneho kraja v oblasti rozvoja a oživenia kultúrneho dedičstva a ľudovo-umeleckého umenia.

Lektormi na výučbu ľudového tanca boli Lengyel Szabolcs (Pilisszántó, MR), Paputt Júlia ( profesionálna tanečnica Maďarského národného tanečného súboru- Magyar Nemzeti Táncegyüttes v Budapešti). Výučba ľudovej hudby András Túri (Budapesť, MR) cimbal, kontrabas, István Alt (Želiezovce) viola. Výučba hovoreného slova, divadelníctvo (tanečné divadlo-transformácia rozprávky): Tamás Gál, Szilvia (Kiss Chotín, SR). Počas nácvikov doprevádzala ľudová hudba Gereben v počte 3 muzikantov.

Projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Ďakujeme.