" Olympia Culture Festival " 2018

Hlavným výstupom projektu bol vznik a naštudovanie celovečerného programu v rámci víkendových sústredení , realizácia(nákup) a príprava krojov - organizačné zabezpečenie zahraničnej cesty - zabezpečenie dopravy - zabezpečenie propagačného materiálu ( zhotovenie tričiek - s logami - pre členov súboru), uvádzanie programu na medzinárodnom festivale Olympia Culture Festival. Na základe oslovenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Národného osvetového centra v Bratislave FS Kincső, ako laureát celoštátnej choreografickej súťaže a držiteľ špeciálnych cien, dostal ponuku ktorú Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Aténach doručilo Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na účasť na medzinárodnom folklórnom festivale Olympia v Lountrati v Grécku s cieľom reprezentovať tradičnú ľudovú kultúru, spoznávať iných kultúr, hľadať spoločných a rozdielnych javov, ako aj uvedomovať si hodnoty vlastnej ľudovej kultúry. Jednalo sa o významný a divácky atraktívny festival na ktorom sa predstavilo 10 folklórnych súborov z celého sveta a viacero domácich folklórnych kolektívov.

Počas festivalu FS Kincső absolvovalo jedno celovečerné, 3-5 kratších (20 -30min) vystúpení a sprievodov. Zámerom projektu bolo predstavenie programu folklórneho súboru s cieľom prezentovať tradičnú kultúru v podobe tanečného a inštrumentálneho umenia.

"Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín".