MoZeSu - Mobil Zene Suli


Výučba bola zameraná na hru na sláčikových hudobných nástrojoch, a prebiehala vo forme individuálneho vyučovania: hra na husliach, viole, kontrabas a cimbal. Skupinová forma prebehla v rámci letného tábora Aligvárom/Ledvačakám. Účastníci prejavili väčšiu sluchovú, rytmickú, pamäťovú zdatnosť a hlavne veľkú snahu osobného rozvíjania talentu. Nácviky v rámci projektu trvali od mája do decembra, no aj po končení projektu pokračujeme s výučbou ľudovej hudby. Prvé spoločné, kratšie vystúpenie zatiaľ len pre rodinným príslušníkov a ostatných členov folklórneho súboru sa uskutočnilo v novembri 2018 na javisku Domu kultúry v Želiezovciach. Vďaka podpore FNPKNM ( Fond na podporu kultúry národnostných menšín ) sme mohli zakúpiť ľudové nástroje pre deti: viola 2 kusy, husle 2 kusy.