Tanečné aktivity Apró Kincső a Kincső


Choreografmi nového diela sa stali Gábor Gálik (tanečník, vedúci tanečnej zložky v Tanečnom divadle Ifjú Szívek v Bratislave) a Paputt Júlia ( profesionálna tanečnica Maďarského národného tanečného súboru- Magyar Nemzeti Táncegyüttes v Budapešti). Nová choreografia prinášala autentické a štýlovo čisté choreografie s pôvodnými prejavmi tradičnej ľudovej kultúry z tanečnej oblasti Rumunska/Transylvánie. Sústredenia boli trojfázové. V prvej fáze si účastníci projektu osvojili základné tanečné etudy, motívy, prvky, muzikanti sa pritom pripravili z hudobnej zložky. V druhej fáze sa uskutočnila vlastná umelecká tvorba autora/choreografa - vznik nového diela. V tretej fáze projektu prebiehala prezentácia. Tanečná choreografia ponúkla jedinečnú príležitosť pre členov detského folklórnemu kolektívu Apró Kincső, ktorí chcú získať a rozvíjať schopnosť vyjadriť svoje pocity a vyjadrovať svoje myšlienky v jazyku hudby, tanca a spevu. Nová choreografia zatiaľ nebola odborne kritizovaná, predstavila sa zatiaľ len pred laickým publikom, pred ktorým mala úspech. Novú choreografiu plánujeme odprezentovať na krajských súťažiach, kde sa zrejme dočká odbornej odozvy. Projekt vznikol vďaka podpore Fondu na podporu kultúry národnostných menší.