Tanečné aktivity Apró Kincső a Kincső


V roku 2018 sa uskutočnila náuka dvoch choreografií. Jedno pre DFS Apró Kincső a jedno pre MFS Kincső. Choreografmi nového diela pre mládežnícky súbor boli Gábor Gálik (tanečník, vedúci tanečnej zložky v Tanečnom divadle Ifjú Szívek v Bratislave) a Paputt Júlia ( profesionálna tanečnica Maďarského národného tanečného súboru- Magyar Nemzeti Táncegyüttes v Budapešti),  choreografmi nového diela pre detský súbor boli Paputt Júlia a Juhász Bence Zsombor ( profesionálny tanečníci Maďarského národného tanečného súboru- Magyar Nemzeti Táncegyüttes v Budapešti)  Nové choreografie prinášali autentické a štýlovo čisté choreografie s pôvodnými prejavmi tradičnej ľudovej kultúry z tanečnej oblasti Rumunska/Transylvánie a Sárköz z Maďarska. Sústredenia boli trojfázové. V prvej fáze si účastníci projektu osvojili základné tanečné etudy, motívy, prvky, muzikanti sa pritom pripravili z hudobnej zložky. V druhej fáze sa uskutočnila vlastná umelecká tvorba autora/choreografa - vznik nového diela. V tretej fáze projektu prebiehala prezentácia. Nové choreografie plánujeme odprezentovať na krajských súťažiach. Projekt vznikol vďaka podpore Fondu na podporu kultúry národnostných menší.